A A A

lek. stom. Dorota Sekuła specjalista II stopnia protetyki stomatologicznej

1988 -1993 studia Akademia Medyczna w Warszawie, Oddział Stomatologii
1993 – uzyskanie tytułu lekarza stomatologa
1996 – specjalizacja I° w dziedzinie Stomatologii Ogólnej
2003 – specjalizacja II°w dziedzinie Protetyki Stomatologicznej
16 lat praktyki stomatologicznej, od 9 lat w Gabi-Dent